Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi – Centrum Informacji Naukowej

Miejsce: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi – Centrum Informacji Naukowej

Wykładzina: Forbo – Flotex