Przychodnia w Jabłonnie

Miejsce: Przychodnia w Jabłonnie

Wykładzina: Tarkett Pixel, Tarket Uni