Klasy trudnopalności wykładzin obiektowych

Klasy trudnopalności wykładzin obiektowych

Klasa trudnopalności - przy każdej wykładzinie obiektowej zawsze podana jest jej klasa i zgodność z normą w zakresie trudnopalności.
Wyróżniamy dwie akceptowane klasy trudnopalności.

  • klasa trudnopalności Bfl-s1 – gdzie Bfl – oznacza klasę trudnopalności, a s1 – emisję dymu. Graniczny strumień ciepła w tej klasie to wartość, która jest dwa razy niższa, niż w klasie Cfl.  Natomiast klasy odporności ogniowej wyróżniamy od A do E, gdzie A jest najwyższa, a E najniższa. Bfl-s1 - to klasa najbezpieczniejsza w użytkowaniu
  • klasa trudnopalności Cfl-s1 – jest to norma dopuszczalna do użytkowania. Cfl-s1 nie jest zalecana do zastosowania w ciągach komunikacyjnych, gdzie odporność ogniowa powinna być najwyższa. Nie należy zatem stosować wykładzin obiektowych o takiej klasie ogniowej w ciągach komunikacyjnych, korytarzach i innych pomieszczeniach, tworzących bezpośrednio drogę ewakuacyjną.

Klasa trudnopalności zawsze umieszczona jest w parametrach technicznych wykładziny znajdujących się we wzorniku bądź zaznaczona jest w postaci piktogramu. Poniżej przedstawiamy piktogramy trudnopalności:

 

bfls1 cfls1 dfls1 efls1
bfls2 cfls2 dfls2  

 

Zobacz propozycje na www.obiektowe.pl

logo

Masz pytania?

Masz pytania?
Jarosław Michalak
Dyrektor Handlowy

* - pola wymagane